تمامی نمایندگان این سازمان دارای نمایندگی زیرمجموعه های سازمان نیزمی باشند


این سازمان در مدت دو سال از شروع فعالیت خود توانسته است

 که درحدود چهل کشور دارای نمایندگی شود که بصورت غیر رسمی در

 حال فعالیت می باشند که پس از برگزاری استاژ جهانی و اعطای

 احکام مربوطه توسط ریاست سازمان بصورت رسمی فعالیت خود را آغاز میکنند.


ایران محسن زاهدی

کارشناس هنرهای رزمی و عضو هیأت رئیسه سازمان جهانی

تلفن همراه : 00989173096242 
درباره سایت

آخرین عناوین

تصاویر منتخب 2

International Top Full Contact

... روش مبارزات برتر بین المللی ...

لینک های مفید

اطلاعات سایت