تمدید مجوز

به گزارش کمیته روابط عمومی با درخواست

تمدید فعالیت موارد زیر تحت نظر سازمان به مدت یک سال

از تاریخ 1397/09/15موافقت گردید..

1 _ فدراسیون بین المللی فول تکواندو با ریاست آقای  محمد وحیدیان نسب

2 _ انجمن  گوشین هو  با ریاست آقای  صدراله محمدی

3_ انجمن  هنرهای رزمی  با ریاست آقای  فرهاد حسین زاده

3 - سبک نودو با ریاست آقای  مجتبی رضائی

4 - سیستم مبارزات برتر کماندوئی با ریاست آقای  سید محمد مختاری

5-کمیته ریتمیک کنتاکت با ریاست خانم  سمیه گل پیچ


درباره سایت

آخرین عناوین

تصاویر منتخب 2

International Top Full Contact

... روش مبارزات برتر جهانی ...

لینک های مفید

اطلاعات سایت