تبلیغات
ITFC org - مطالب سبک ها

درخواست ثبتبه گزارش کمیته روابط عمومی چندین درخواست ثبت

 استایل و سبک
به این سازمان ارسال گردیده است

 
که پس از بررسی با فعالیت
درخواستهای  زیر به مدت یک سال

 از تاریخ 1394/08/10  موافقت گردید :1 _ فدراسیون بین المللی فول تکواندو IFTF با ریاست آقای  محمد وحیدیان نسب

2 _ کمیته بین المللی  گوشین هو  با ریاست آقای  صدراله محمدی

3 - سبک NODO با ریاست آقای  مجتبی رضائی

ادامه مطلب

درباره سایت

آخرین عناوین

تصاویر منتخب 2

ITFC org

روش مبارزات برتر جهانی

لینک های مفید

اطلاعات سایت